Kimmo Brandt

Ohjeet vaalitilaisuuden tilavaraukseen

Yleiset ehdot

Yleisen alueen käytön ehdot vaali-informaatiotilaisuuksissa ja kiinteiden vaali-informaatiopisteiden pitämisessä:

 1. Tilavuokra peritään hinnaston mukaisesti.
 2. Vaalitilaisuus ei saa aiheuttaa haittaa varsinaiselle toiminnalle ja asiakkaille.
 3. Tilavaraus voidaan tehdä vain paikkaan, jossa se ei häiritse asiakkaita esimerkiksi:
  • liikuntahalliin, jos siellä on vapaata (vuoro varattava, ei-liikunnallisen käytön maksu)
  • ei aulatilassa, eikä sisäänkulkureittien tuntumassa, koska asiakkailla tulee olla häiriötön käynti liikuntatiloihin
  • Pirkkolassa ulkona voi olla esim. kävelytien toisella puolella niin että se ei häiritse ketään kuka haluaa vain kulkea häiriöttä esim. Pirkkolan liikuntatiloihin
 4. Tilojen luovuttamisessa tulee noudattaa tasapuolisuutta  (jokaiselle puolueelle /valitsijayhdistykselle tilat vain kerran /vaali).
 5. Tilojen käyttäjä vastaa valvonnasta ja siivouksesta sekä tilaisuuden aikana mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
 6. Vaalipuhetilaisuudet yleisillä alueilla tulee pyrkiä järjestämään kello 6.00 – 21.00 välisenä aikana.
 7. Nauhoitetun puheohjelman esittäminen on sallittua ainoastaan edellytyksellä, että puhuja on itse paikalla ja puheohjelma saa kestää kullakin paikalla enintään kaksi tuntia.
 8. Äänen vahvistaminen on sopeutettava tapahtuman yleisömäärän mukaan niin, etteivät vaikutukset kantaudu kauemmaksi, kuin että tapahtumaan tulleet kykenevät kokemaan esityksen.
 9. Käytettävät alueet lähiympäristöineen on siistittävä mahdollisista maahan jätetyistä vaalijulisteista ym. irtoroskista, jotka on jätetty paikalle puhetilaisuuden päätyttyä.
 10. Flyereita ja ilmapalloja voi jakaa vaalipuhetilaisuudessa korvauksetta ja TV/videonäyttöä saa käyttää ilman äänitehosteita ja ilman kaupallisien mainosten esityksiä.
 11. Vaalipuhetilaisuuden pitäjä voi pitää esillä maksutta ”roll up” tai A-standi tai vastaavaa rekvisiittaa, tilaisuuden pitäjän tulee kuitenkin olla itse paikalla ja alue tulee välittömästi tyhjentää tilaisuuden päätyttyä.
 12. Ajoneuvon pysäköiminen puistoalueella tai nurmi- tai muulla pehmeäpintaisella alueella ei ole sallittu.
 13. Vaaleihin liittymätön tuotemainonta tai -myynti ei ole sallittua.
 14. Vaalipuhetilaisuudet eivät saa sijoittua siten, että ne voidaan havaita ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalla tai niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen.
 15. Mikäli alueella on toinen tapahtuma, vaalipuhetilaisuus ei saa häiritä tai haitata sen toimintaa.
 16. Mikäli samalle alueelle on hakijoita enemmän kuin sinne mahtuu, paikka ratkaistaan arvalla, elleivät alueen halukkaat käyttäjät pääse asiasta sopimukseen.
 17. Esteettömyys on turvattava vaali-infotilaisuuden ympäristössä. Ajorataa tai pyöräilyyn osoitettua aluetta ei saa käyttää eikä häiritä liikennettä.

Sivun palautenappeja ei voida näyttää

Toiminnon käyttämiseksi vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet. Pääset antamaan palautetta tästä sivusta sallimalla evästeasetuksista tilastointiin liittyvät evästeet.