Helsingin kaupunki

Seuraparlamentti

Seuraparlamentti on vuonna 2009 perustettu helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.

Se on asiantuntijaelin Helsingin kaupungin päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa, mutta sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa.

Seuraparlamentin tarkoitus

Seuraparlamentin tarkoituksena on pitää yllä keskusteluyhteyttä kaupungin ja avustettavien seurojen välillä sekä edistää seurojen välistä keskustelua ja yhteistyötä.

Seuraparlamentti toimii neuvoa-antavana elimenä ja helsinkiläisten avustettavien seurojen näkemyksen edustajana. Seuraparlamentti pyrkii huolehtimaan, että jokaisella avustettavalla seuralla on mahdollisuus osallistua pyydetyn lausunnon tai kannanoton sisältöön.

Aktiivinen seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää yhteistyötä edelleen.

Seuraparlamentin jäsenistö

Seuraparlamentin kokoonpano on puheenjohtaja ja 10-15 jäsentä. Parlamentti valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Se kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa.

Seuraparlamentti valitaan seurojen avoimessa kokouksessa seurafoorumissa. Jokaisella seuralla on yksi ääni.

Parlamentin jäsenistön valinnassa pyritään monipuolisuuteen: esimerkiksi toimi- ja luottamushenkilöitä, yksilö- ja joukkuelajeja, huippu-urheilua ja terveysliikuntaa, lasten ja nuorten liikuntaa, ja erityisryhmien liikuntaa. Naisia ja miehiä pyritään valitsemaan tasapuolisesti.

Seuraparlamentti 2023
Helena Tikkanen, puheenjohtaja, helena.tikkanen@gmail.com
Timo Muurinen, varapuheenjohtaja, timo.muurinen@hjk.fi
Pasi Andersson, sihteeri, pasi.andersson@munkka.fi
Kirsi Greis, kirsi@taitoluisteluakatemia.fi
Outi Havia, outi.havia@kotiposti.net
Kirsi Johansson, kirsi.johansson@tapanilanera.fi
Sanna Mäkelä, sanna.makela@pnv.fi
Aino Palva, ainopalva@gmail.com
Henrik Pulkkinen, henrik.pulkkinen@hnmky.fi
Eeva Ripatti
Matti Sairanen, mattisairanen@yahoo.com
Päivi Wickström, paivi.wickstrom@kolumbus.fi

Sivun palautenappeja ei voida näyttää

Toiminnon käyttämiseksi vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet. Pääset antamaan palautetta tästä sivusta sallimalla evästeasetuksista tilastointiin liittyvät evästeet.