Jani Karlsson

Ulkoilualueiden yleiset järjestyssäännöt

Helsingin kaupungin ulkoilualueiden yleiset järjestyssäännöt

 1. Helsingin kaupungin ulkoilualueiden tarkoituksena on tarjota mahdollisuus lepoon ja virkistykseen ulkona luonnossa. Tämän vuoksi jokaisen näitä alueita käyttävän ulkoilijan on tunnettava seuraavat ohjeet ja määräykset sekä noudatettava niitä.
 2. Ulkoilupuistossa olevien yksityisten omistamien majojen pito-oikeus perustuu vuosittain suoritettavaan maksuun. Telttailualueilla tapahtuva telttailu on sallittu toukokuun 1. ja lokakuun 1. päivien välisenä aikana Helsingin kaupungin liikuntalautakunnan siitä erikseen antamia määräyksiä noudattaen.
 3. Ulkoilualueilla on noudatettava järjestystä, siisteyttä ja hyviä tapoja.
  • Moottoriajoneuvojen, telttojen, matkailuperävaunujen ja veneiden sijoittamisessa on noudatettava kullakin alueella voimassa olevia määräyksiä ja alueen henkilökunnan antamia ohjeita. Asiaton oleskelu vene- ja laivalaitureilla sekä niiden käyttäminen uima- ja kalastuspaikkoina on kiellettyä. Uimapaikoilla on noudatettava niitä varten vahvistettuja erityismääräyksiä.
  • Julkisten kokousten ja huvitilaisuuksien pitäminen, kaupustelu, mainostaminen ja kaikenlainen rahapeli on ulkoilutarkoituksiin varatuilla alueilla kiellettyä samoin moottoriajoneuvo- ja muu ajaminen sekä ratsastus muualla kuin tarkoitusta varten ositetuilla teillä. Eri lajeja saa harrastaa niille varatuilla paikoilla tai määrättyinä aikoina. Ampuma-aseitten ja räjähdysaineitten tuominen ulkoiluun käytettäville alueille on ehdottomasti kielletty.
  • Tulenteko on sallittua vain tarkoitusta varten rakennetuissa keittokatoksissa sekä retkikeittimiä käytettäessä. Jokainen ulkoilija on velvollinen käsittelemään huolellisesti tulta ja estämään sen irtipääsyn Tulenteko on sallittua vain tarkoitusta varten rakennetuissa keittokatoksissa sekä retkikeittimiä
  • Jokainen on velvollinen pitämään oman telttapaikkansa siistinä. Paperi- ym. jätteet on koottava niitä varten varattuihin paikkoihin. Kaivovettä on käytettävä säästeliäästi. Kaivoja ei saa käyttää ruoan säilytyspaikkana eikä kaivon kantta tai vesipostin lähistöä pesupaikkana.
  • Ulkoilukäytössä olevalla alueella ei saa esiintyä häiritsevästi eikä päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Kello 23.00 – 7.00 välisenä aikana on kaikenlainen meluaminen, äänekäs keskustelu, laulu ja soitto kiellettyä.
 4. Ulkoilutarkoituksiin varatuilla alueilla on noudatettava luonnonsuojelua niin kasvistoon kuin eläimistöönkin nähden. Puiden kaataminen ja vahingoittaminen, kukkien poimiminen, istutusten tallaaminen ja muunlainen kasviston turmeleminen on kiellettyä. Erityisesti on varottava häiritsemästä alueen lintuja ja vahingoittamasta niiden pesiä. Koirat on pidettävä kytkettyinä. Koirien ulkoiluttaminen uimaranta-alueella tai lasten leikkipaikoilla on kielletty.
 5. Jokainen käyttää ulkoilualueita omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteittensa ja muun omaisuutensa säilymisestä ulkoilualueilla. Löytötavarat on luovutettava henkilökunnalle.
 6. Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava
 7. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, voidaan määrätä poistumaan ulkoilualueelta ja häneltä/siltä voidaan kieltää ulkoilualueen käyttö määräajaksi.

 Voimaan 1.11.1996 lukien.

Sivun palautenappeja ei voida näyttää

Toiminnon käyttämiseksi vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet. Pääset antamaan palautetta tästä sivusta sallimalla evästeasetuksista tilastointiin liittyvät evästeet.