Maarit Hohteri

Kurssitoiminnan asiakassopimusehdot

Liikuntapalvelujen kurssitoiminnan asiakassopimusehdot

Konepajankuja 3
Hki 51
00099 Helsingin kaupunki
Puh. (09) 310 8771 (vaihde)

1. Yleistä

Liikuntapalvelujen kurssitoiminnan asiakassopimusehtoja sovelletaan Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan/ liikuntapalvelujen järjestämiin ohjattuihin liikuntakursseihin liittyvissä menettelyissä. Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan/liikuntapalvelut tarjoaa liikuntapalveluita ja vastaa palveluidensa sisällön lainmukaisuudesta. Liikuntapalveluilla on oikeus muuttaa tarjoamiaan palveluita tai niiden sisältöä. Liikuntapalvelut ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee esimerkiksi liikuntapalvelujen sähköisistä palveluista linkin kautta tai muilla tavoin. Liikuntapalvelut ei vastaa palveluissa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Liikuntapalvelut vastaa vain myymiensä tuotteiden ja tarjoamiensa palveluiden tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

2. Sähköinen liikuntapalvelut -asiointipalvelu

2.1 Tunnistautuminen ja rekisteröityminen

Palvelun käyttö edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta. Käyttäessään sähköisen liikuntapalvelut -asiointipalvelun palveluita asiakas hyväksyy ohjatun liikunnan kurssitoiminnan asiakassopimusehdot ja sähköisen liikuntapalvelut -asiointipalvelun palvelun käyttöehdot.
Sähköinen asiointipalvelu sisältää henkilökohtaisia tietoja, joiden käsittely edellyttää käyttäjän tunnistamista ennen palvelun käyttöä. Sähköisessä asiointipalvelussa tunnistaminen on toteutettu VETUMA-tunnistautumisella, jossa käyttäjä tunnistautuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai yrityksen ja yhteisön Katso-tunnuksella.
Ensimmäisellä käyttökerralla sinua pyydetään rekisteröitymään. Rekisteröinnin jälkeen saat käyttöösi oman asiointikansion.

2.2 Tietosuoja

Liikuntapalvelujen kurssitoiminnan yhteydessä kerättävät henkilötiedot sisältyvät liikuntapalvelujen asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste ja muu informaatio tietosuojaoikeuksista löytyy Helsingin kaupunginkanslian nettisivuilta Tietoturva ja tietosuoja.

2.3 Palvelun käytettävyys

Liikuntapalvelu ei vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Liikuntapalvelu ei vastaa palvelussa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä ongelmista, huolto- tai asennustoimista johtuvista keskeytyksistä tai niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirto-ongelmista, -häiriöistä tai -katkoksista eikä niiden aiheuttamista vahingoista. Liikuntapalveluilla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun vastaavan syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Liikuntapalvelu rajoittaa keskeytyksen mahdollisimman lyhytkestoiseksi. Keskeytyksestä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

2.4 Oikeudet

Sähköisen liikuntapalvelut -asiointipalvelun kaikki oikeudet ovat liikuntapalvelulla tai muilla palvelun sisällöntuottajilla tai lisenssinhaltijoilla. Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa sähköisen liikuntapalvelut -asiointipalvelun tuottaminen milloin tahansa. Tästä ilmoitetaan liikuntapalvelujen omilla verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen palvelun tuottamisen lopettamista. Sähköisen liikuntapalvelut -asiointipalvelun tuottamisesta vastaa Enkora Oy Ltd.

2.5 Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakas saa sähköiseen liikuntapalvelut -asiointipalveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden palvelun käyttämiseen. Asiakas on tietoinen, että vaikka palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. Tarkemmat tiedot liikuntapalvelujen tarjoamien palveluiden palvelukohtaisista edellytyksistä, rajoituksista ja käytännöistä löytyvät kulttuuri ja vapaa-ajan/liikuntapalvelut verkkosivuilta www.hel.fi/liikunta 

2.6 Vastuutahot

Tunnistautuminen: (Suomi.fi) Digi- ja väestötietovirasto
Pankkitunnisteet: Tunnistuksesta ja maksamisesta vastaa kukin pankki
Sähköisen asiointipalvelun tuottaminen: Enkora Oy Ltd
Tunnistus- ja maksamispalvelua hyödyntävä sähköinen asiointipalvelu: (Liikuntapalvelut) Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-aika.

3. Hinnat

Hintoihin sisältyy arvonlisävero 10 %.

4. Alennusryhmät

Osasta kurssitoiminnan tuotteista ja palveluista myönnetään -50% alennus seuraaville asiakasryhmille:

  • lapset ja nuoret alle 18v.
  • opiskelijat
  • työttömät
  • eläkeläiset
  • seniorit yli 64v.
  • vammaiskortin, erityisuimakortin omistavat tai kaupungin liikuntaneuvonnassa tai MealLogger -ryhmissä mukana olevat asiakkaat.

Alennettu hinta myönnetään kurssitoimintaan ilmoittautuessa, ja se on voimassa yhden toimintakauden kerrallaan (noin 4kk). Alennuksen saadakseen asiakkaan tulee ilmoittaa ikänsä ilmoittautumisen yhteydessä tai todistaa kuulumisensa johonkin muuhun edellä mainituista alennusryhmistä virallisella asiakirjalla tai asiakas- / henkilökortilla kunkin toimintakauden alussa. Mainitut alennukseen oikeutetut ryhmät ovat oikeutettuja vain yhteen alennukseen riippumatta siitä, kuinka moneen mainituista alennusryhmistä he kuuluvat. Jos asiakas ei todista oikeuttaan hakemaansa alennukseen, häneltä peritään taannehtivasti kurssin perushinnasta puuttuva 50% osuus.

5. Maksaminen

Asiakas vastaa puhelimitse tai sähköisessä liikuntapalvelut -asiointipalvelussa tuotteen varausta tai ostoa varten antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Sähköisessä liikuntapalvelut -asiointipalvelussa varausmaksun voi suorittaa Nordean, Danskebankin, Osuuspankin, Aktia Sp/Pop:n ja Handelsbankenin verkkopankkien kautta. Ilmoittautuessaan liikuntakurssille sekä maksaessaan osallistumisensa sähköisen liikuntapalvelut -asiointipalvelun kautta asiakkaan tulee vahvistaa varauksensa siirtymällä verkkopankista takaisin Sähköiseen liikuntapalvelut -asiointipalveluun. Asiakas vastaa varauksen maksamisesta ja palveluun palaamisesta. Liikuntapalvelut ei vastaa maksuhäiriöistä tai maksusuorituksen jälkeen sähköiseen asiointipalveluun palaamatta jättämisestä johtuvista varauksen peruuntumisista. Joissakin toimipisteissä liikuntapalvelujen käyttäminen edellyttää, että asiakkaalla on henkilökohtainen 4 euron arvoinen asiakaskortti. Maksaessaan valitsemansa tuotteen asiakkaan ja Helsingin kaupungin välille muodostuu sitova sopimus. Varaus on voimassa ainoastaan lomakkeeseen merkittynä ajankohtana.

6. Ostettujen tuotteiden muuttaminen ja peruuttaminen

6.1. Ostettujen tuotteiden muuttaminen ja peruuttaminen

Asiakkaan ilmoittautuminen liikuntapalvelujen järjestämälle kurssille on sitova.

6.2. Asiakkaan oikeus peruuttaa vuoro

Kurssipaikka tulee peruuttaa viimeistään 7 pv ennen kurssin alkua. Jos kurssipaikka perutaan tämän jälkeen tai kesken kurssin, ei kurssimaksua palauteta. Maksun palautusta kurssin keskeytyksen vuoksi voi anoa vain poikkeustapauksessa, esim. paikkakunnalta muuton, sairastumisen tai kuolemantapauksen yhteydessä (muuttoilmoitusta tai lääkärintodistusta vastaan).
Kaksinkertaisena maksettu maksu palautetaan täysimääräisenä.

Yksittäisistä kurssilta poissaoloista tai kurssin alkamisen jälkeen tehdyistä peruutusilmoituksista ei makseta korvauksia. Mikäli edellä mainituista syistä varaus halutaan peruuttaa tai vaihtaa, tulee peruutuksesta ilmoittaa liikuntapalvelulle sähköpostitse osoitteeseen liikuntakurssit@hel.fi tai puh. 09 310 87501.

Liikuntapalveluilla on oikeus muuttaa tarjoamiaan palveluita tai niiden sisältöä. Kauden aikana peruuntuneita yksittäisiä tunteja ei korvata (esim. ohjaajan sairastuminen tai muu liikuntapalveluista riippumaton syy).

7. Muita ehtoja

Liikuntapalvelut käsittelee asiakastietoja osoitteessa Helsingin kaupungin rekisteriselosteet / Helsingfors stads registerbeskrivningar / The City of Helsinki’s file descriptions luettavissa olevan liikuntapalvelujen rekisteriselosteen mukaisesti. Sähköisen liikuntapalvelut -asiointipalvelun rekisteriseloste löytyy kohdasta liikuntapalvelut Enkora -tietojärjestelmän asiakasrekisteri.

Sivun palautenappeja ei voida näyttää

Toiminnon käyttämiseksi vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet. Pääset antamaan palautetta tästä sivusta sallimalla evästeasetuksista tilastointiin liittyvät evästeet.