Redskap för utomhusmotion

Drumsö badstrand / Friluftsgym

  • Doppingbrinken 1a, Helsingfors