Maarit Hohteri

Motionstjänster 

Utöver handledd motionsverksamhet finns det inom Helsingfors stads idrottsservice många tjänster som stöder välbefinnandet och som anknyter till att börja motionera. Till dem hör bland annat motionsrådgivning, förortsmotion, konditionstestning, handledning på gym samt utarbetande av gymprogram.

Handledd verksamhet

Stöd för motion

Familjer

Bestämmelser och anvisningar

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.