Allmänna ordningsregler för idrottsplatser

Allmänna ordningsregler för Helsingfors stads idrottsplatser

1. Idrottsplatserna är avsedda för att utnyttjas i huvudsak för idrottstillställningar.

2. Träningsredskap och -utrustning bör efter användningen återställas på sina platser. Om skada bör omedelbart meddelas till personalen.

3. Det är förbjudet att vistas på idrottsplatserna under påverkan av rusmedel eller annan narkotika.

4. På grund av underhållsarbeten, väderförhållanden eller evenemang kan idrottsplatsen stängas helt eller delvis.

5. Olika grenar får utövas på för dem reserverade platser eller på bestämda tider.

6. Var och en utnyttjar idrottsplatserna på eget ansvar och ansvarar även själv för uppbevaringen av sina kläder och övrig egendom på idrottsplatserna. Hittegods bör överlämnas till personalen.

7. Av personalen givna anvisningar och direktiv gällande ordning och säkerhet bör följas.

8. Person eller samfund som bryter mot dessa ordningsregler, eller som inte följer av personalen givna anvisningar eller direktiv, kan beordras att avlägsna sig från idrottsplatsen och personen eller samfundet kan för viss tid förbjudas att utnyttja idrottsplatsen.

9. Utöver dessa ordningsregler kan för respektive idrottsplats ges närmare anvisningar.

Gäller från 1.11.1996.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.