Fastställande av prisgrupper

Identiteten bör bevisas vid begäran. Intygen duger även i digital form. Ingen rabatt på basis av utkomststöd.

Vem räknas som barn?

 • 7–17-åringar
 • Barn under 7 år betalar ingen inträdesavgift
 • På Rastböle campingplats räknas 0–15-åringar som barn
 • Barnens åldersgräns på gymmet är 15–17 år (barn under 15 år har inget inträde till gymmet)

Personer som har ansökt om asyl eller tillfälligt skydd har rätt till rabatt:

Kunden kan verifiera sin rätt till nedsatt inträdesavgift med ett uppehållstillståndskort eller ett intyg över att asyl eller tillfälligt skydd har sökts.

Studierabatten berättigas med:

 • FSS-, International Student Card ISIC-, Osku-, Sakki-, Samok-, Finlands Gymnasistförbunds SLL-, SLL-ISIC-, SYL-kort, VR:s och Matkahuoltos gemensamma kort eller en motsvarande finsk (eller ISIC) studiekortsapplikation.
  • Studiekortets giltighetstid visas genom en terminsdekal som klistras på kortet. Kortinnehavaren får dekalen av sin studentorganisation. Skärmdumpar av studiekortsapplikationerna godkänns inte.
 • FPA:s måltidsförmånskort
 • FPA:s beslut om studiestöd för det innevarande läsåret
 • Närvarointyg
  • Giltigt ett läsår åt gången (av intyget bör framgå den studerandes identitet, läroanstalt och hur länge studierna pågår). Studierna bör vara heltidsstudier, räcka minst nio månader och omfatta 25 lektionstimmar i veckan.

Personer som genomför en läroavtalsutbildning, studerar vid ett vuxengymnasium eller inom en arbetskraftsutbildning får ingen rabatt. Studerande som bedriver fortsatta studier vid universitet och högskolor, dvs. licentiat- och doktorstuderande får ingen rabatt.

Obs! De som studerar till medicine licentiat avlägger dock grundexamen och får därmed studierabatt.

Rabatten för arbetslösa berättigas med:

 • Ett högst tre månader gammalt beslut om utbetalning av arbetslöshetsbidrag av FPA eller arbetslöshetskassan
 • Ett högst tre månader gammalt arbetslöshetsintyg av TE-tjänsterna
 • Ett intyg över giltighetstiden för arbetssökningen ur TE-tjänsternas E-tjänster

Ingen rabatt med TE-tjänsternas kundkort eller arbetskraftspolitiska utlåtanden. Ingen rabatt med e-post eller SMS av TE-tjänsterna eller arbetslöshetskassan.

Pensionärs- eller seniorrabatten berättigas med:

 • Folkpensionsanstaltens (FPA:s) pensionärskort eller ett annat motsvarande pensionärskort av en pensionskassa eller stiftelse
 • En ålder på minst 64 år

Ingen rabatt för deltidspensionärer eller personer med tidsbegränsad pension.

Invalidrabatten berättigas med:

 • Parkeringstillstånd för invalider
 • Kort för synskadade
 • EU:s funktionshinderkort
 • Ett stadskort som beviljats för färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen.
 • HRT:s ”Rätt till ledsagare”-kort

Om en kund är berättigad till personlig assistent, får assistenten komma med till motions- eller idrottsplatsen utan extra avgift. Till exempel A-signumet på EU:s funktionshinderkort, HRT:s ”Rätt till ledsagare”-kort eller ett skriftligt intyg av social- och/eller hälsovårdstjänsterna duger till att påvisa assistentbehovet.

Bevärings- eller civiltjänstrabatten berättigas med:

 • Beväringskort
 • Civiltjänstgöringsintyg

Ingen rabatt för Försvarsmaktens personal.

Rabatten för krigsveteraner berättigas med:

 • Front-, soldat- och fronttjänsttecken (t.ex. R-signumet på FPA-kortet eller fronttilläggskort)
 • Fronttjänsttecken för Lottor

Ingen rabatt för veteraner inom fredsbevakningen eller personer som tjänstgjort i arméer utomlands.

Du har rätt till rabatten för närståendevårdare  i följande fall:

 • Högst tre månader gammalt lönekvitto eller löneintyg på stöd för närståendevård från Helsingfors stad. Ingen rabatt på basis av utkomststödIntygen duger även i digital formIdentiteten bör bevisas vid begäran

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.