Kundavtalsvillkor

Kundavtalsvillkor för det laddningsbara kundkortet

1. Månads- och seriekorten är personliga
Serie- och månadsprodukterna laddas på kundkortet. Kundkortet (smartkort) kostar 4,00 euro. På kortet laddas samtliga säsongs-, månads- och serieprodukter som köps. Efter stämpling kan du med kortet gå genom porten/dörren direkt till idrottsplatsen.

2. Giltighetstid
Varje serieprodukt är giltig två år från inköpsdatumet, och ska användas i sin helhet inom giltighetstiden. Giltighetstiden för säsongsprodukterna är följande: 1 mån. = 30 dagar, säsong på 4 mån. = 120 dagar från den första användningen, den årliga friluftsbadsäsongen varar från öppningsdatumet till stängningsdatumet. Med månads- och säsongsprodukterna ett (1) inträde per dygn. Kontrollera inträdesrätten på den egna idrottsplatsen.

3. Bruksanvisningar för kundkort
Vid porten/dörren ska du visa upp kortet vid kortläsaren, och om det finns en gällande produkt till önskad tjänst på kortet hör du en signalton och kan öppna porten/dörren till idrottsplatsen. Man kan eventuellt betala en annan persons inträde med seriekort genom att uträtta ärendet i kassan på idrottsplatser med kassa. Betalning av flera personers inträde med seriekort beror på den användningsbara produkten, kundgruppen och betalningssättet, med vilket produkten ursprungligen har inköpts.

4. Användning av tjänster
Du kan använda tjänsten som laddats på kortet där du köpt tjänsten samt på idrotts- och motionsplatser i lägre priskategorier (Georgsgatans, Östra centrums, Jakobacka och Britas simhall, friluftsbaden, Ladugårdens idrottshall, Sportkvarnen och Tölö sporthall, motions- och styrketräningssalar samt konstisbanor) (gäller inte vid friluftsbaden under sommaren 2020 på grund av corona-begränsningarna). Kontrollera
var kortet kan användas när du köper produkten. Personalen har rätt att i samband med missbruk och brott mot ordningsreglerna förhindra användning av tjänsterna.

5. Assistenters inträde till Helsingfors stads idrottsplatser
När kunden har rätt till en personlig assistent har även assistenten rätt till gratis inträde till Helsingfors stads idrottsplatser. Kunden kan bes bevisa sitt behov av assistent. Rätten till en personlig assistent kan bevisas med social- och hälsovårdsväsendets beslut eller med ett separat kort varav beslutet framgår eller med EU:s handikappkort med A-identifikation,
samt med HRT:s kort ”rätt till ledsagare”. Assistenterna får också delta gratis i Helsingfors stads instruerade motionspass. Specialbadkort 2 och 3 förpliktar till närvaro av en assistent/assistenter.

6. Betalning
Produkterna kan betalas med kontanter, bankkort, kreditkort utfärdade av Nets Ab, ePassi, EazyBreak, SmartumPay, MyEdenred, Ticket Mind & Body-kort och med följande motionssedlar: Smartum Ab:s motions- och kultursedlar samt Kultursedlar eller Saldokort, Nets Ab:s Virike-sedlar samt Tyky-motionssedlar utfärdade av RJ-Kuntoseteli Oy. Andra personers inträde eller seriekort kan inte betalas med motions- och kultursedlar, motionspengsapplikationer eller -kort. Avgifterna och prislistorna för Helsingfors stads idrottstjänster finns på
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/maksut/ .

7. Försvunnet kort
Meddela idrottsplatsen omedelbart om ditt kort försvinner. Vi kan spärra det försvunna kortet och
överföra produkterna på ett nytt kort. Det nya kortet kostar 4,00 euro.

8. Erbjudanden
Olika erbjudanden kan inte kombineras. Rabattprocenter eller rabattbelopp i euro gäller endast normalprissatta produkter, inte produkter i rabattprisgrupper eller redan rabatterade produkter. Kampanjprodukter och rabatterade produkter kan ha avvikande giltighetstider.

9. Återbetalningar och produktändringar
Byten och ändringar av produkter behandlas från fall till fall. Vid allvarlig sjukdom eller annat motsvarande träningshinder ska du omedelbart begära om en träningspaus. Ingen kreditering beviljas i efterhand. Avgifter för kundkort återbetalas inte.

10. Åldersgränser för olika tjänster
Barn under 7 år och icke simkunniga personer ska åtföljas av en simkunnig person som har fyllt 15 år. Barn över 7 år ska använda omklädningsrummen för det egna könet. För att få simma i 25- och 50-metersbassängen eller i bassängen med hoppställningar, ska personen kunna simma minst 25 m i ett sträck. För att den allmänna säkerheten kan garanteras är åldersgränsen till gymmet och de instruerade lektionerna 15 år. På grund av sin egen säkerhet har barn under 15 år
inget inträde till gymmet.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.